Người viết nội dung AI tốt nhất

Người viết nội dung AI tốt nhất

Tạo nội dung độc đáo và được tối ưu hóa SEO cho blog, quảng cáo, email và trang web của bạn nhanh hơn gấp 10 lần và tiết kiệm hàng giờ làm việc.

Không cần thẻ tín dụng.
hero-image shape shape
Làm sao?

Làm thế nào nó hoạt động?

Bạn cần làm theo một số bước đơn giản để tạo nội dung của mình. Sử dụng AI và tiết kiệm thời gian của bạn.

1

Chọn một mẫu

Chọn một mẫu tạo nội dung. Nhiều mẫu có sẵn cho tất cả các nhu cầu của bạn.

2

điền vào mẫu

Nhập mô tả chi tiết về nội dung của bạn. Nói với AI những gì bạn muốn.

3

Nhận nội dung của bạn

Nhận nội dung chất lượng cao độc đáo. Nội dung không có đạo văn và bạn có thể sử dụng nó ở bất cứ đâu.

mẫu

Người viết nội dung AI

Tạo nội dung theo yêu cầu của bạn với hơn 60 mẫu tạo nội dung.

Article And Blogs

Ads And Marketing Tools

General Writing

Ecommerce

Social Media

Website

Other

ChatBot

Trợ lý trò chuyện AI

AI ChatBots sử dụng trí tuệ nhân tạo để hiểu và trả lời các câu hỏi cũng như cuộc trò chuyện của bạn. Chatbots thực sự hữu ích vì chúng có thể cung cấp cho bạn trợ giúp tức thì và được cá nhân hóa.

Chúng tôi cung cấp nhiều loại chatbot chuyên biệt trong nhiều ngành khác nhau. TRONG. Cố vấn mối quan hệ, Huấn luyện viên kinh doanh, Diễn giả tạo động lực, Huấn luyện viên cuộc sống, Luật sư, Bác sĩ, v.v.

Nói chuyện ngay
about-image
định giá

Kế hoạch giá của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp các gói giá linh hoạt để phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Free Plan

Miễn phí
tính năng của  Free Plan
 • Trò chuyệnGPT 3.5  
  Mô hình AI mở
 • 79 Mẫu tài liệu AI
 • 100,000 Từ mỗi tháng
 • 100 Hình ảnh mỗi tháng
 • 50,000 Số ký tự cho Text to Speech mỗi tháng
 • 100 Bài phát biểu thành văn bản mỗi tháng
 • 200 MB Giới hạn kích thước tệp âm thanh
 • Trò chuyện AI
 • 11 Bot trò chuyện AI
 • mã AI
 • Ẩn quảng cáo
shape
Câu hỏi thường gặp

Bất kỳ câu hỏi? đã trả lời

Ở đây, chúng tôi mong muốn cung cấp cho bạn câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp nhất về sản phẩm của chúng tôi.

QuickPenAI is an AI-powered content writing tool designed to help entrepreneurs and professionals generate high-quality, SEO-optimized content in just minutes. Our platform supports a wide range of content types, from blog posts and emails to ad copy and social media captions.

QuickPenAI uses advanced AI algorithms to understand your content requirements, analyze relevant information, and craft unique, engaging, and well-structured content based on your input. Simply provide a topic or keyword, and our AI engine will generate the content for you.

Yes, QuickPenAI generates unique content tailored to your needs. Our AI algorithms ensure that the content produced is original and engaging, helping you stand out in the competitive digital landscape.

Absolutely! QuickPenAI is designed to generate content that is not only engaging for your readers but also optimized for search engines. Our AI engine incorporates SEO best practices, increasing the likelihood of your content ranking higher in search results.

QuickPenAI can create a wide variety of content, including blog posts, articles, emails, ad copy, social media captions, product descriptions, and more. If you have a specific content type in mind, please let us know, and we'll do our best to accommodate your needs.

No, QuickPenAI is designed for users of all skill levels. Our intuitive interface makes it easy to generate content with just a few clicks, no technical expertise required.

We currently offer two pricing plans to cater to your content creation needs:

 • 7-Day Free Trial: Test out QuickPenAI and experience the power of AI content creation at no cost. This trial allows you to explore our features and determine if our platform is the right fit for you.

 • Pro Plan: For $29/month, unlock unlimited access to QuickPenAI's powerful content generation capabilities. This plan is perfect for entrepreneurs, marketers, and professionals who require consistent, high-quality content for their business.

Getting started with QuickPenAI is easy!

Simply sign up for our 7-Day Free Trial to explore the platform and experience the benefits of AI-powered content creation.

If you're satisfied with the results and ready to commit, you can upgrade to our Pro Plan at just $29/month for unlimited access. 

Feel free to provide any feedback or let me know if you have any additional questions you'd like to include on the FAQ page.

lời chứng thực

Khách hàng của chúng tôi nói gì

Hàng nghìn nhà tiếp thị, đại lý và doanh nhân chọn QuickAI để tự động hóa và đơn giản hóa hoạt động tiếp thị nội dung của họ.

Bánh quy

Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.

Chấp nhận